மாதவிடாய் காலத்தில் ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள்

Mar 29, 2023

Mona Pachake

யோகா செய்யவும்

சரியான மற்றும் சீரான உணவை உண்ணுங்கள்

உடல் செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுங்கள்

பேட்களை அடிக்கடி மாற்றவும்

உங்களை சுத்தமாகவும் சுகாதாரமாகவும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

வலியைத் தவிர்க்க நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

இறுக்கமான உள்ளாடைகள் அல்லது ஆடைகளைத் தவிர்க்கவும்