ஆரோக்கியமான காலை வேளைக்கான ஆரோக்கியமான பழக்கவழக்கங்கள்

Author - Mona Pachake

அமைதியான காலைக்கான ரகசியம் முந்தைய நாள் இரவு ஒரு சிறிய தயாரிப்பு வேலையுடன் தொடங்குகிறது.

நினைவூட்டல்களை எழுதுங்கள்

உங்கள் வேலைகளைச் செய்ய சீக்கிரம் எழுந்திருங்கள்

ஆரோக்கியமான காலை உணவை உண்ணுங்கள்.

பற்களை துலக்குங்கள்

தியானத்தை முயற்சிக்கவும்.

கொஞ்சம் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.