உங்கள் 40களில் ஆரோக்கியமான பழக்கங்கள்

ஆரோக்கியமான வளர்சிதை மாற்றத்தை பராமரிக்கவும்

முழு தானியங்களை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்

சரியான நேரத்தில் சாப்பிடுங்கள்

பச்சை தேநீர் குடிக்கவும்

காபி உட்கொள்ளலை குறைக்கவும்

உங்கள் எலும்புகளை வலுப்படுத்துங்கள்

புதிய காய்கறிகள் மற்றும் பழங்கள் நிறைய சாப்பிட

உங்கள் உணவில் உலர் பழங்களைச் சேர்க்கவும்