ஆரோக்கியமான சிற்றுண்டிகள்...

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள்.

முழு தானிய ரொட்டி, பட்டாசுகள் மற்றும் தானியங்கள்.

குறைந்த கொழுப்பு தயிர்.

குறைந்த கொழுப்பு சீஸ்.

உப்பு சேர்க்காத கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள் மற்றும் அவற்றின் வெண்ணெய்.

பழச்சாறுகள்