இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கும் வழிகள்

Author - Mona Pachake

தினமும் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

தூக்கம் மிகவும் முக்கியமானது

உங்கள் மன அழுத்தத்தை நிர்வகிக்கவும்

புகைபிடித்தல் மற்றும் மதுவை தவிர்க்கவும்

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்கவும்

இதயத்திற்கு ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள்

சரிவிகித உணவை உண்ணுங்கள்

மேலும் அறிய