இந்த டீ குடிச்சா தொண்டை சரியாகுமா?

லைகோரைஸ் ரூட் தேநீர்.

ஹோர்ஹவுண்ட் தேநீர்.

கெமோமில் தேயிலை.

மஞ்சள் தேநீர்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

இஞ்சி தேநீர்