இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்த ஆரோக்கியமான கோதுமை மாற்று

Author - Mona Pachake

ஓட்ஸ்.

பக்வீட்.

குயினோவா.

பழுப்பு அரிசி.

பாதாம் மாவு.

தேங்காய் மாவு.

ராகி மாவு

மேலும் அறிய