Green Round Banner

பெண்களில் இதய நோய் ஆபத்து காரணிகள்

Green Round Banner

நீரிழிவு நோய்.

Green Round Banner

உணர்ச்சி மன அழுத்தம் மற்றும் மனச்சோர்வு.

Green Round Banner

புகைபிடித்தல்.

Green Round Banner

செயலற்ற தன்மை.

Green Round Banner

மெனோபாஸ்.

Green Round Banner

கர்ப்பகால சிக்கல்கள்.

Green Round Banner

இதய நோயின் குடும்ப வரலாறு.