அமிலத்தன்மையைத் தடுக்க உதவும் உதவிக்குறிப்புகள்

சில உணவுகளை தவிர்க்கவும்

மெதுவாக சாப்பிடுங்கள்

கார்பனேற்றப்பட்ட பானங்களை குடிக்க வேண்டாம்

அறிவுறுத்தப்பட்டால் எடையைக் குறைக்கவும்

புகைப்பிடிப்பதை நிறுத்து

உங்கள் மருந்துகளை சரிபார்க்கவும்