தொப்பையை குறைக்க உதவும் மூலிகை பானங்கள்

Author - Mona Pachake

பெருஞ்சீரகம் தேநீர்

செலரி தண்ணீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

கருப்பு தேநீர்

இஞ்சி எலுமிச்சை பானம்

காய்கறி சாறு

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

மேலும் அறிய