தொண்டை புண் குணமாக மூலிகை பானங்கள்

Author - Mona Pachake

இஞ்சி டீ.

தேன் எலுமிச்சை தேநீர்.

கெமோமில் தேயிலை.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

மிளகுக்கீரை தேநீர்.

மஞ்சள் பால்

மிளகு அல்லது சுக்கு பால்