உயர் இரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் மூலிகை வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

இலவங்கப்பட்டை

பூண்டு

துளசி

வோக்கோசு

செலரி விதைகள்

தைம்

இஞ்சி

மேலும் அறிய