ஆரோக்கியமான எடை இழப்புக்கான மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

பச்சை தேயிலை தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்

கருப்பு தேநீர்

ஊலாங் தேநீர்

வெள்ளை தேநீர்

மூலிகை தேநீர்.

செம்பருத்தி தேநீர்

மேலும் அறிய