நல்ல இரவு தூக்கத்தை மேம்படுத்தும் மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

கெமோமில் தேயிலை

லாவெண்டர் தேநீர்

எலுமிச்சை தைலம் தேநீர்

அஸ்வகந்தா தேநீர்

பெருஞ்சீரகம் தேநீர்.

இஞ்சி தேநீர்

வலேரியன் ரூட் தேநீர்

மேலும் அறிய