எடை இழப்பை அதிகரிக்கும் மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

வெந்தய நீர்

கிராம்பு தேநீர்

இலவங்கப்பட்டை தண்ணீர்

இஞ்சி தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

கெமோமில் தேயிலை

மஞ்சள் நீர்

சீரக தேநீர்

ஏலக்காய் தேநீர்

மேலும் அறிய