இரவில் குடிக்க மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

கெமோமில் தேயிலை

மிளகுக்கீரை தேநீர்

லாவெண்டர் தேநீர்

எலுமிச்சை தேநீர்

பேஷன்ஃப்ளவர் தேநீர்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

செம்பருத்தி தேநீர்