உங்கள் வீக்கத்தைக் குறைக்க மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

மிளகுக்கீரை தேநீர்.

இஞ்சி டீ.

கெமோமில் தேயிலை.

பெருஞ்சீரகம் தேநீர்.

எலுமிச்சை தேநீர்.

மஞ்சள் தேநீர்

கிராம்பு தேநீர்

மேலும் அறிய