தலைவலியைக் குறைக்க மூலிகை தேநீர்

இஞ்சி தேநீர்

மிளகுக்கீரை தேநீர்

கெமோமில் தேயிலை

லாவெண்டர் தேநீர்

மஞ்சள் தேநீர்

கிராம்பு தேநீர்

தலைவலியைக் குறைக்க மூலிகை தேநீர்