வயிறு உப்பாசத்தை குறைக்க மூலிகை தேநீர்

Author - Mona Pachake

மிளகுக்கீரை தேநீர்

இஞ்சி

பெருஞ்சீரகம்

கெமோமில் தேயிலை

எலுமிச்சை தேநீர்

மஞ்சள் தேநீர்

செம்பருத்தி தேநீர்