கோடையில் குளிர்ச்சியாக இருக்க உதவும் மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

துளசி

இஞ்சி

வெள்ளரிக்காய்

ஆம்லா

மிளகுக்கீரை

ஸ்பியர்மின்ட்

செம்பருத்தி

மேலும் அறிய