ஹார்மோன்களை சமநிலைப்படுத்தும் மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

வைடெக்ஸ்

அஸ்வகந்தா

கருப்பு கோஹோஷ்

மக்கா

சதாவரி

சிவப்பு க்ளோவர்

துளசி

மேலும் அறிய