தினமும் உட்கொள்ள வேண்டிய மூலிகைகள்

வோக்கோசு

மிளகுக்கீரை

ஆர்கனோ

துளசி

தைம்

கெமோமில்