சளி மற்றும் இருமலுக்கு ஆயுர்வேத வைத்தியம்

 துளசி

தேன்

முலேதி

பைபாளி

சினமன்

கிலோய்