நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க மூலிகைகள்

வேம்பு

துளசி

அஸ்வகந்தா

திரிபலா

இஞ்சி

பூண்டு

மஞ்சள்