இவற்றின் மூலம் வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களை அழிக்கவும்

ஆர்கனோ

ரோஸ்மேரி

துளசி

பெருஞ்சீரகம்

பூண்டு

மிளகுக்கீரை

இஞ்சி