கீல்வாதம் வலி குறைக்க மூலிகைகள்

கற்றாழை

யூகலிப்டஸ்

இஞ்சி

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மஞ்சள்

பூண்டு

கருமிளகு