தொப்பையை விரைவில் குறைக்க மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

மஞ்சள்

இஞ்சி

பச்சை தேயிலை தேநீர்

மிளகு

சீரகம்

எலுமிச்சை

இலவங்கப்பட்டை