சர்க்கரை நோயைக் குறைக்கும் மூலிகைகள்

குர்குமின்.

ஜின்ஸெங்.

வெந்தயம்.

சைலியம்.

இலவங்கப்பட்டை.

கற்றாழை.

பால் திஸ்ட்டில்.