நம் உடலில் உள்ள வெப்பத்தை குறைக்கும் மூலிகைகள்

எலுமிச்சம்பழம்.

கிரிஸான்தமம்.

எலுமிச்சை புல்

லாவெண்டர்.

ஸ்பியர்மிண்ட்.

மிளகுக்கீரை.

கெமோமில்.