மலச்சிக்கலை போக்க சில குறிப்புகள்

Author - Mona Pachake

நிறைய தண்ணீர் குடி

அதிக நார்ச்சத்து, குறிப்பாக கரையக்கூடிய, நொதிக்காத நார்ச்சத்து சாப்பிடுங்கள்

அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்

காபி குடிக்கவும், குறிப்பாக காஃபின் காபி

புரோபயாடிக் உணவுகளை உண்ணுங்கள் அல்லது புரோபயாடிக் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்

ப்ரீபயாடிக் உணவுகளையும் உண்ணுங்கள்

பால் பொருட்களை தவிர்க்க முயற்சி செய்யுங்கள்