ஈறுகளில் இரத்தப்போக்குக்கான வீட்டு வைத்திய

உப்பு நீர்

எண்ணெய்கள்

மூலிகைகள்

பால் பொருட்கள்

தேன்

குருதிநெல்லி பழச்சாறு

மஞ்சள்