குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் இருமல் மற்றும் சளிக்கான வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

தேன்

கேரம் விதைகள்

நிறைய தண்ணீர்

மசாஜ்

மஞ்சள் பால்

சூப்

எலுமிச்சை

மேலும் அறிய