டிஹைட்ரேஷனா? இதை சாப்பிடுங்க !!

மோர்

வாழை

தேங்காய் தண்ணீர்

எலுமிச்சை தண்ணீர்

தயிர்

ஆரஞ்சு சாறு

ஆப்பிள் சாறு