சளி மற்றும் இருமலை குணப்படுத்தும் வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

சூடான திரவங்கள்

தேன்

இஞ்சி

மார்ஷ்மெல்லோ வேர்

நீராவி

உப்பு நீர் வாய் கொப்பளிக்கவும்

தைம்

மேலும் அறிய