வெட்டுக்கள் மற்றும் தீக்காயங்களை குணப்படுத்த வீட்டு வைத்தியம்

Jan 31, 2023

Mona Pachake

குளிர்ந்த நீர்.

ஆண்டிபயாடிக் கிரீம்ஸ்

கற்றாழை.

தேன்.

சூரிய ஒளியைக் குறைக்கவும்

சிட்ரஸ் பழங்கள்

பால்