சிறிய காயங்களை குணப்படுத்த வீட்டு வைத்தியம்

மஞ்சள்

பூண்டு

தேன்

அலோவேரா

தேங்காய் எண்ணெய்

வெங்காயம்