சிலந்தி கடியை குணப்படுத்த வீட்டு வைத்தியம்

Dec 11, 2022

Mona Pachake

மஞ்சள்.

உருளைக்கிழங்கு.

உப்பு.

லாவெண்டர் எண்ணெய்

அலோ வேரா ஜெல்.

பூண்டு விழுது.