சுளுக்கு குணமடைய வீட்டு வைத்தியம்

ஆயுர்வேத தைலங்கள்

மசாஜ்

மஞ்சள்

உப்பு

சரியான உணவு

ஓய்வு