பல் உணர்திறனை குணப்படுத்த வீட்டு வைத்தியம்

டீசென்சிடிசிங் பற்பசை

உப்பு நீர்

தேன் மற்றும் சூடான நீர்

மஞ்சள்

பச்சை தேயிலை தேநீர்

பூண்டு

தேங்காய் எண்ணெய்