குதிகால் வெடிப்பை போக்க வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

தேங்காய் எண்ணெய்

தேன்

ஓட்ஸ்

ஆலிவ் எண்ணெய்

ஷியா வெண்ணெய்

எலுமிச்சை

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்

மேலும் அறிய