சளியை போக்க வீட்டு வைத்தியம்

Sep 09, 2022

Mona Pachake

ஆப்பிள் சாறு வினிகர்

மருத்துவ எண்ணெய்கள்

இஞ்சி

பூண்டு

மஞ்சள்

மிளகு