வாய் மணக்க சிம்பிள் ரெமடீஸ்!

உப்பு நீர்

கிராம்பு.

ஆப்பிள் சைடர் வினிகர்.

உங்கள் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுங்கள்.

வாய் கழுவும் திரவத்தைப் பயன்படுத்துங்கள்

நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்