பல்வலிக்கு வீட்டு வைத்தியம்

Author - Mona Pachake

உப்பு நீர்

பூண்டு

கிராம்பு

மிளகுக்கீரை

கற்றாழை

தைம்

மஞ்சள்

மேலும் அறிய