ஆல்கஹால் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

Jan 27, 2023

Mona Pachake

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் செயல்பாட்டை குறைக்கிறது

உங்கள் மனநிலையை மோசமாக்குகிறது

உங்கள் இனப்பெருக்க அமைப்பை மோசமாக்குகிறது

அதிக குடிப்பழக்கம் உங்கள் இதயத்திற்கு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தலாம்

ஆல்கஹால் நமது குடல் பாக்டீரியாவைக் கட்டுப்படுத்துவதை கடினமாக்குகிறது

உமிழ்நீர் சுரப்பி சேதம்

வயிற்றுப் புண்கள் மற்றும் இரைப்பை அழற்சி