உயர் இரத்த அழுத்தம் உங்கள் உடலை எவ்வாறு பாதிக்கிறது?

Author - Mona Pachake

மாரடைப்பு மற்றும் இதய நோய்

பக்கவாதம் மற்றும் இதய செயலிழப்பு

மூளை பிரச்சனைகள்

உயர் இரத்த அழுத்தம்

சிறுநீரக நோய்கள்

சர்க்கரை நோய்

ஆக்ஸிஜன் ஓட்டம் பிரச்சினைகள்

மேலும் அறிய