சூரிய நமஸ்காரம் எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

Oct 04, 2022

Mona Pachake

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது.

தசைகள் மற்றும் மூட்டுகளை பலப்படுத்துகிறது.

மேம்படுத்தப்பட்ட நிறம்.

செரிமான அமைப்பு சிறப்பாக செயல்படுவதை உறுதி செய்கிறது.

தூக்கமின்மையை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது.

வழக்கமான மாதவிடாய் சுழற்சியை உறுதி செய்கிறது.