தாய்ப்பால் எவ்வளவு ஆரோக்கியமானது?

Author - Mona Pachake

குழந்தைகளுக்கு சிறந்த ஊட்டச்சத்தை வழங்குகிறது

முக்கியமான ஆன்டிபாடிகளைக் கொண்டுள்ளது

தாய்ப்பால் கொடுப்பது நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கும்

குழந்தையின் ஆரோக்கியமான எடையை ஊக்குவிக்கிறது

குழந்தைகளை புத்திசாலியாக மாற்றலாம்

எடை குறைக்க உதவலாம்

மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைக்கிறது

மேலும் அறிய