உடல் எடையை குறைக்க ஓடுவது எப்படி பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

Author - Mona Pachake

இது ஒரு எடை தாங்கும் உடற்பயிற்சி என்பதால், வலுவான எலும்புகளை உருவாக்க உதவுகிறது

தசைகளை பலப்படுத்துகிறது

இருதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

ஏராளமான கிலோஜூல்களை எரிக்கிறது

ஆரோக்கியமான எடையை பராமரிக்க உதவுகிறது.

உங்கள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

இது எடையைக் குறைக்கவும், உங்கள் வளர்சிதை மாற்றத்தை மேம்படுத்தவும் உதவும்

மேலும் அறிய