யோகா உங்களுக்கு எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும்?

Author - Mona Pachake

யோகா வலிமை, சமநிலை மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை மேம்படுத்துகிறது.

முதுகுவலியைப் போக்க யோகா உதவுகிறது.

யோகா கீல்வாதம் அறிகுறிகளை எளிதாக்கும்.

யோகா இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை பயக்கும்.

யோகா உங்களை ஆசுவாசப்படுத்துகிறது, நன்றாக தூங்க உதவுகிறது.

யோகா என்பது அதிக ஆற்றல் மற்றும் பிரகாசமான மனநிலையைக் குறிக்கும்.

மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க யோகா உதவுகிறது.