உங்கள் மனதை உடனடியாக அமைதிப்படுத்துவது எப்படி?

Author - Mona Pachake

நல்ல காற்றை ஸ்வாசியுங்கள்

நல்ல எண்ணங்களால் உங்கள் உடலை எரியூட்டுங்கள்

நல்ல இசையைக் கேளுங்கள்

நீங்கள் விரும்பினால் நடனமாடுங்கள்

உங்களை திசை திருப்ப வேடிக்கையான வீடியோக்களைப் பாருங்கள்

உங்கள் மனதை அழிக்க உங்கள் எண்ணங்கள் அனைத்தையும் எழுதுங்கள்

உங்கள் உணர்வுகளைப் பற்றி ஒரு நல்ல நண்பரிடம் பேசுங்கள்

மேலும் அறிய